Mestizo vs. Mestiza Balagtasan Essay

989 Words Jul 11th, 2015 4 Pages
BALAGTASAN
Kung dalawa ang pagpipilian,
Sino ang higit na mas maganda?
Ang morena?
O ang mestiza?

LAKANDIWA: Victoria at Menzi

Isang hapong kayganda sa inyong mga madla,
Tanong ko lang kayo ba ay kumain na?
Siguraduhing oo, sapagkat ngayon ay masasaksihan ang bakbakang todo-todo
Sa pagitan ng dalawang panig na magtatagisan para sa trono
Kaugnay sa usaping kagandahan
Eto na ang pinakamasarap na panghimagas,
Kaya’t sit back at relax, and enjoy the balagtasan!

Unang tindig po ay ihahatid, ng mga mata’y nabihag na ng mga morena,
Cielo, Liezel at Anne, papurihan at palakpakan!

Anne (Unang Tindig)
O mga morena, saksakan ng ganda
Ito’y walang duda,
Sapagkat ang kanilang kutis ay natural at Pilipinang- Pilipina
Beauty ay
…show more content…
LAKANDIWA: Victoria at Menzi
Inihayag na po ng mga mestiza, ang mga maaanghang nilang salita,
Unang yugto pa lamang ho iyan,
Narito na ho si Liezel, muling ipaglalaban ang panig ng mga morena,
Tayo na pong, humiyaw at magpalakpakan!

Liezel (Pangalawang Tindig)
Yan po ba ang patunay nila na mas magaganda ang mestiza?
Eh kung hihimayin po din natin ang listahan nila,
Lahat ho ng mga artistang iyan,
Di po ba’t mga dito sa Pilipinas lamang sikat?

Kung inyo pong mamarapatin, amin na pong ilalahad,
Ang aming mga patunay na ang mga morena ay di lamang pang local
Sapagkat ang gandang morena ay pang international!
Beyonce, Jennifer Lopez, Shakira, at marang marami pang iba..
Kulang ang buong araw, upang aking mabigkas lahat sila.

Ang mga morena ho, hindi takot kay haring araw,
Malinaw na walang arte, sapagkat sa kulay ng balat ay proud na proud
Samantalang ang mga mestiza,
Sa halip na kamay ng kasintahan ang hawak,
Hawakan ng payong, kulang nalang kanyang hagkan

LAKANDIWA: Victoria at Menzi
Bawat linyang binitawan, nitong panig ng mga morena,
Tunay na mabagsik at walang kinikilingan
Ngayon naman ating tunghayan,
Mga palabang mensahe nitong kabilang banda
Madla, isalubong ang masigabong palakpakan!

Shulammite (Pangalawang Tindig)
Itong akin hong katalo, di pa ho nagigising sa katotohanan
Na sa totoo lamang, ang mga morena ay mukhang mga yagit at muchacha
Ang mestiza ho kasi, kahit anong

Related Documents