Hellenic Culture Essay example

983 Words Jan 28th, 2013 4 Pages
YUNIT 3

Kabanata 1: Ang Kabihasnang Heleniko

Aralin 1: Ang Sinaunang Gresya

- matatagpuan sa Timog Europa - malaking bahagi ay sakop ngayon ng Modernong Gresya - pinaliligiran ng mga Dagat Aegean, Ionian, at Mediterano - bulubundukin ang malaking bahaging Gresya subalit kakaunti ang depositing mineral - hindi mainam ang lupain sa pagsasaka - pangingisda, pangangalakal, at paglalakbayang hanapbuhay - nagtayo ng kolonya sa Sicilia, katimugang Pransiya, silangang Espanya, at mga baybaying-dagat ng Black Sea

KABIHASNANG GRIYEGO: - malaki ang naitulong ng lokasyon - malapit kasi sa mga lupain ng sinaunang kabihasnan - nakatulong din ang pagiging manlalayag ng mga Griyego -
…show more content…
s) na higit na nakararami kaysa mga Spartano

ATHENS - Demokrasya at karunungan - Maraming kalayaan at karapatan ang mga Athenian; Malaya silang kilatisin ang kanilang pamahalaan - May karapatang din ang sinumang Athenian na mamuno kung maabot ang mga pamantayan, ibang-iba kumpara sa ibang polis kung saan ang mga mayayaman lang ang may karapatang mamuno - Pinahahalagahan ang kakayahan ng bawat nilalang - Monarkiya ( Aristokrasya ( Tiraniya ( Demokrasya - Mga suliraning panlipunan at pang-ekonomiko ang naging ugat ng pagsilang ng demokrasya sa Athens - Solon: inalis niya sa kamay ng pinakamayayaman ang mga karapatang pampulitika at pang-ekonomiya; ipinagbawal ang pang-aalipin sa mahihirap; binago ang mga mapaniil na batas; “solon” - tagapagbatas - Cleisthenes: ostracismo (pagpapatapon sa sinumang kinakikitaan ng potensyal na maging tirano - Pericles: naitayo ang Parthenon; naging pinakamalakas na polis ang Athens; napatibay ang demokrasya

Aralin 2: Mahahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng Sinaunang Gresya

DIGMAANG PERSIYANO: - GRIYEGO VS PERSYANO - Sinakop ng Persyano ang Ionia - Tinulungan ng mga Athenian ang mga Griyegong Ioniano laban sa mga mananakop at nanalo - Ngunit tinalo ng pwersa ni Emperador Darius ang mga rebelde makalipas ang ilang buwan

LABANAN SA MARATHON: - Nagpadala si Darius ng 20,000 katao para atakihin ang mga Griyego - Tinalo ng mga mas

Related Documents