Essay about Fgedsg

2244 Words May 21st, 2012 9 Pages
HAFTA: YÖNETİCİLER VE YÖNETİM

KİTAPLAR - Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar Prof. Dr. Nurullah Genç, 2005 Seçkin Yayıncılık - Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, Eylül 2003 - Dilaver Tergilimoğlu, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık - Üretim ve Strateji – Üretim ve Hizmet Stratejilerinin Yönetimi Erkan Bayraktar, 2007 Çağlayan Kitapevi

INTERNET MAKALELERİ - Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Celil Koparal, İnan Özalp, Mehmet Şahin, Anadolu Üniversitesi
…show more content…
Doç. Dr. Ramazan Şengül Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli http://www.bayar.edu.tr/~iibf/dergi/pdf/c14s22007/rs.pdf

INTERNET SİTELERİ - Business Week http://www.businessweek.com.tr/general/default.asp - Capital www.capital.com.tr

2. HAFTA: NEO-KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI

KİTAPLAR - Yönetim Ve Organizasyon- Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar Prof. Dr. Nurullah Genç, 2005 Seç kin Yayıncılık - Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, Eylül 2003 - Dilaver Tergilimoğlu, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık - Üretim ve Strateji – Üretim ve Hizmet Stratejilerinin

Related Documents